ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565