องค์การบริหารส่วนตำบล ตรวจคัดกรองผู้ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563

0
593
 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง ได้เพิ่มมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยตั้งจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้