ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อใช้ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอส์

0
128

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้