ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขุดดินและถมดินในองค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง

0
150

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้