ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร ในองค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง

0
278

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้