โครงการประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2563

0
109

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง ได้จัดโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านประจำปี 2563 เพื่อสำรวจความคิดเห็นและรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนตำบลชุมช้าง ทั้ง 19 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 9 – 23 มีนาคม 2563

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้