โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

0
141

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฏาคม 2563 โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้