ประกาดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำเสน ขนาด 51-80 คน (สภ.ศพด.2)ฐานแผ่ (ตามแบบและประมาณการกองช่าง) พร้อมป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
111

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้