ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต./นายก อบต. แล้วไปใช้สิทธิ์ ในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 2564

0
23

ตรวจสอบตามลิงค์ด้านล่าง

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/?fbclid=IwAR3JgtCD5MniH-0petvkqVr_qi9OikP32GHuKFFca1CtEtx76JUy_qjMjys

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้