ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง เรื่อง ปิดตลาดชุมชนตำบลชุมช้าง เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่3)

0
33
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง
เรื่อง ปิดตลาดชุมชนตำบลชุมช้าง เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่3)
            เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อโควิต 19 (COVID-19) เกิดขึ้นในตลาดชุมชนตำบลชุมช้าง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และตามคำสั่งจังหวัดหนองคาย องค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง จึง ประกาศปิดตลาดตั้งแต่ วันที่ 4 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2565 และจะเปิดให้บริการ ในวันที่ 7 มีนาคม 2565

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้