ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพคอนกรีตเสริมเหล็กป่าช้างบ้านข้องไก่ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
17

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้