ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง
102 หมู่ 2 ตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์: 042-081057,โทรสาร: 042-081-717
Email: chomchang1234@gmail.com