ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน มีนาคม 2565

0
175

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน มีนาคม 2565

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้